Vår nya pastor

Under hösten har vi i Framtidskyrkan haft glädjen att hälsa en ny pastor välkommen, Sara Kaboré. Vi hade sökt pastor under en längre tid och blev jätteglada när Sara svarade ja på kallelsen. Hon kommer närmast från en tjänst i Uppsala. Under ett antal år har Sylvia Silverdahl tjänat i församlingen som pastor, och hon stannade kvar tills Sara blev vår nya pastor. Vi är glada för Sara och tror att hon med Guds hjälp och församlingen skall föra det glada budskapet vidare, för uppdraget brådskar.

Sara kaboré Framtidskyrkans nye pastor