Covid restrektioner

Med anledning av restriktionerna för att bromsa smittspridningen av Covid-19 kan vi samla upp till 50 personer i våra lokaler.

Detta kan medföra att några av oss behöver vända i dörren.

Vi vill uppmuntra till att ändå delta i Gudstjänstfirande online. Behöver du hjälp att hitta ett alternativ när vi inte själva sänder live är du välkommen att kontakta någon av våra pastorer eller någon annan av församlingsledarna.

Desamma gäller om du behöver samtal, förbön eller stöd på annat sätt.

Sara Kabore 0730-32 62 57 

Jonas Byström 072-552 23 13

Tarja Lindqvist 070-621 15 41

I övrigt behöver vi:

  • Stanna hemma vid symtom
  • Tvätta händerna noggrant
  • Hålla avstånd
  • Vara uppmärksam på vad som gäller i lokalerna
  • Sitta på anvisade platser med 1 meters mellanrum mellan sällskap (vilka får utgöra max 8 personer). Observera att det är fullt tillåtet att ställa sig upp under lovsång, bön och andra moment i Gudstjänsten.