Har du fått boken i din brevlåda?

Vi hoppas att den får bli till glädje för dig.

Är du nyfiken på den kristna tron?

Här ger vår pastor Jonas en introduktion och hur du kan närma dig en personlig tro på Jesus:

Har du frågor, synpunkter eller funderingar, välkommen att kontakta oss:

 

Sara Kabore | Pastor

Mail: sara.framtidskyrkan@gmail.com
Tel: 073-032 62 57

Jonas Byström | Pastor/Präst

Mail: jonas.bystrom@efs.nu
Tel: 072-552 23 13

Tarja Lindqvist | Huvudansvarig barnledare

Mail: framtidskyrkan.tarja@gmail.com
Tel: 070-621 15 41