VI SÖKER PASTOR

Vår församlingspastor går på föräldraledighet i vår, därför söker vi en vikarierande pastor fram till Augusti 2024.

Arbetsuppgifterna innefattar framför allt ett pastoralt ansvar för församlingen med predikan, undervisning och andra kyrkliga handlingar i gudstjänster och andra samlingar, att tillsammans med andra funktioner bära omsorg och själavård för individer och vara en aktiv del i församlingsledningens uppgift att leda församlingen framåt. Personen förväntas också fortsätta verka för ett gott ekumeniskt samarbete med församlingar och sammanhang i vår närhet, samt ansvara för gudstjänstplanering och stödja grupper och funktioner i församlingen.

Vi arbetar just nu för en större närhet och enhet mellan olika generationer, och längtar efter att få vara en församling som växer, både i antal och mognad.

Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till Augusti 2024.

Tillträde och tjänstegrad enligt överenskommelse.

Har du frågor, känner någon som skulle passa för uppdraget eller upplever du själv att Den helige Ande pockar på ditt hjärta, ta gärna kontakt med vår föreståndare Sylvia Silverdahl via epost: pastor@framtidskyrkan.nu, eller på telefon: 073-060 99 91