Välkommen att utforska den kristna tron

Välkommen att utforska den kristna tron

NÄSTA KURS: Kursstart den 5 sept i Filadelfiakyrkan i Mellansel. Kursen pågår under 13 tisdagar mellan 18.30-21.00, samt en heldag.

VAD ÄR ALPHA? I Alphakursen utforskar vi livet tillsammans med andra ur ett kristet perspektiv. Kursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening i en gemenskap som bygger på lyssnande och samtal i en generös och öppen miljö.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT? Alphakursen består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid. Därefter hålls ett föredrag om kristen tro. Slutligen är det dags för samtal där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina tankar och åsikter. 

VEM ÄR ALPHA FÖR? Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare. 

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD? Alpha pågår i tio veckor. Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

ANMÄLAN

Anmäl dig till pastor@framtidskyrkan.nu eller via sms till 073-0609991. Meddela i anmälan om du har någon matallergi.

Alla är varmt välkommen, även du som är medlem i Framtidskyrkan.