Framtidskyrkan


Mission

Våra missionärer och vilka länder dom verkar i:

Evert & Ann-Christine Kullberg – Japan, församlingsplanterare Hälsningar:http://framtidskyrkan.nu/anchristin-evert-kullberg/

Emma & Oskar Lindén med familj- IBRA kordinator med stationering på Cypern http://ibra.se

Paula & Ulrik Alderblad med familj – Tanzania. Träna lokala medarbetare och att producera TV program som skall sändas på ett nytt digitalt TV nätverk i Östra Afrika. Skapande och produktion av nya barn- och ungdoms-TVprogram i olika format samt utbildning av lokala medarbetare. En förstärkning av IBRAS team i Arusha. En info film: https://alderblads.wordpress.com/2015/11/13/kort-infofilm/

Judith & Roger Korsgren med familj – Församlingsplanterare och utvecklar ledare i Paraguay

skype: famrjkorsgren

facebookgrupp: ”Jag stödjer familjen Korsgren i Paraguay

Lena & Rune Högberg – Tchad, Mali Hälsningar:http://framtidskyrkan.nu/halsningar-fran-lena-rune-hogberg/