Betels historik

Redan 1918 kom flera av Helgelseförbundets evangilister till de här bygderna och många blev frälsta. Men det dröjde ända till den 25 juni 1922 innan Betelförsamlingen bildades. Ursprungligen hade en större grupp enats om att ordna församlingen, men när man gick till verket var man 9 stycken. Dessa var Einar Forsberg, Nils Berggren, Gotthard Frisk, Felix Boström, Lina Johansson, Lydia Forsberg, Anna Eriksson, Theresia Lundholm och Stina Pettersson.

Lägg märke till orden ”ordna församlingen” i första stycket. Man menade att Herren Jesus hade bildat församlingen och att man ordnade lokalförsamlingar. Första årets talare som nämns i protokollet är Alfred Jonson, Felix Boström, Gotthard Frisk, Gustav Uhlin, Nickandor Johansson, Josef Karlsson, Artur Larsson, Amalie Jansson samt Fabrikör Rosander.

Under de fyra första åren ökade församlingen med 11 medlemmar genom dop och medlemsintagning. År 2000 är församlingen på 52 medlemmar. Matrikeln upptar 109 namn genom åren.

Hösten 1956 kallade fösamlingen sin första pastor tillsammans med Fridhemsförsamlingen i Billsta. Så har det varit fram till 1999. Det har varit 11 olika pastorer under den tiden. Tiden innan 1956 besöktes församlingen av ett stort antal evangilister, som stannade kortare eller längre tid.

Församlingen har flera traditionella möten, Fettisdagmötet, Logmöten veckan efter midsommar samt Fäbodmöte som är sista söndagen i juli månad. Dessa möten nämns tidigt i protokollsboken. 1924 nämns sommarmötet (nu logmötet) och året därpå nämns även datumet 28 juni. Tidigt omtalas även fettisdagsmötet med offer för yttre mission och i början av 30-talet omtalas möte i fäbodarna, även detta ett missionsmöte. Innan man hade ett kapell att samlas i hade man mötena i hemmen, då framförallt i ”salen” hos Janne Kristoffersson. Så pågick det fram till annandag jul 1942 då man kunde inviga Betel. Innan lokalen byggdes hölls dopförrättningar i Kvarnbäcken och vid något tillfälle i Åbergsån (Forsån). Nämnas kan då att Sveriges första baptistiska vuxendop hölls i Åbergsån den 23/6 1847 i Östansjö. Nu har man möten och samlingar regelbundet i kapellet, men man har även bönemöten i hemmen.

Barn och ungdomsarbete har pågått under lång tid, det blev mera regelbundet under 50-talet. I början av 60-talet när Allan och Vera Näsvall var här startade man en gittargrupp som kallades ”Östansjöflickorna”. Barnarbetet har sedan dess fortsatt i olika grupper med bl.a. Mini 3-5 åringar, King Kids 6-12 åringar, Cafékvällar 12-30 åringar eller äldre. En del lördagar samlas man till kvinnofrukost. Det finns även en grupp som kallas för äldregruppen som samlas en dag i veckan då de äter mat och umgås, samt får andlig spis.

Församlingen understöder missionärfamiljen Kullberg Japan.

Källa: Samuel Pettersson