Barnverksamhet

Händer i Bönhuset Gottne

På fredagar är du som förälder välkommen med dina barn till Liten&Stor. Efter sång, bibelberättelse och lek fikar vi tillsammans.

Fika finns på plats 20 kr/familj

 

 

 

 

 

 

 

 

Barntimmarna för 4-5 åringar är ett samarbete med Svenska kyrkan.

Vi träffas tisdagar jämna veckor kl 9.30-10.30 Vi sjunger, bekantar oss med bibelberättelser och kristna högtider. Lek och pyssel hinner vi också med innan det är dags att avrunda.

De barn som går på förskolan i Gottne har möjlighet att bli hämtade och lämnade där av ledarna.

 

 

 

 

Korsdraget är onsdagarnas höjdpunkt i oktober och november.

När man kommer till Korsdraget checkar man in sig. I storsamlingen sjunger vi och lär oss om bibeln.

Efter samlingen delas vi upp åldersmässigt i Upptäckarna 6 år  årskurs 2 pyssel, skrotverkstad mm. Äventyrarna årskurs 3-6 med betoning på friluftsliv och scouting. Äventyrarna behöver ha kläder för väder och aktiviteter eftersom de är ute mycket.

 

 

 

Händer i Filadelfia (Gula kyrkan) Mellansel

Vi har samlingar 3-4 ggr per termin i Gula kyrkan

 

Vi har olika aktiviteter och avslutar sedan med en samling i kyrksalen.

 

 

 

 

Händer i Norrflärke EFS

På torsdagar i sept-nov ses vi på EFS. Det är alltid något på gång. Från årskurs 3 och uppåt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna kolla på kontakt sidan.