Om oss

Det är med tillfredsställelse man kan konstatera att det ekumeniska samarbetet i Gottnebygden är gott. Under 2004 gick vi in i ett nytt skede. Betel Östansjö, EFS Gottne och Filadelfia Gottne-Mellansel samsas numera under samma tak. Verksamheten är förlagd på EFS i Gottne (Bönhuset) och varje söndag är det Gudstjänst i någon församlings regi. 2011 byggdes en ny entré.

En grupp på nio personer utsågs att skriva församlingskonstitution/församlingsordning och stadgar för den framtida nya församlingen. Målsättningen är att skrivningen blir klar under 2012.

I augsti 2013 bildades Framtidskyrkan efter ca 10 års ”boende” under samma tak. En spännande tid har börjat!

Vad är ekumenik?

I en intervju till Dagen.se sa Lennart Molin för SKR så här: ”Ekumenik är inte att man snabbt utplånar samfundsgränser. Ekumenik är inte att låtsas som om samfundsskillnader inte finns, eller som om läroskillnader inte finns. Ekumenik är att ta itu med skillnaderna. Att samtala om och att hitta en enhet som är djupare än skillnaderna”.

Varför behövs ekumenik?

Det finns ett mycket enkelt svar på detta: Jesus vill att vi ska vara ett. En fråga som folk ofta ställer sig är vad det är för skillnad på de olika samfunden och den vill vi försöka räta ut.