Filadelfias historik

Bakgrund

Viktor Lundberg från Djuptjärn hade möten i Yttersel, mycket folk kom till dessa stugmöten och flera kom till tro. Eftersom helgelseförbundet på den tiden inte bildade egna församlingar kom 9 personer att bilda Betaniaförsamlingen 1922 och blev följdaktligen en fristående pingstförsamling. Detta skedde i Berget, Gottne i fd.Jonas Östmans hus, (nuvarande Dan Bergkvist).

Verksamheten förlades till Sågbacken i B.Svenssons gård. Någon i församlingen hade byggt en ”doplåda” av trä där medlemmar döptes till Kristus och blev medlemmar i församlingen. Några av de som döptes efter bildandet var Edit Sedin, Hilma Thalén och deras piga.

Första medlemmarna

Betaniaförsamlingen bildades i juni 1922 av följande personer:
• Felix Östman ”Styrelseordförande och Föreståndare”
• Adolf Östman
• Sigfrid Näslund
• Alber Pettersson
• Johan Olsson
• Jenny Näslund
• Maria Andersson
• Anna Östman
• Edit Lindblad

Byggnationer

Första möteslokalen var ”nol i byn” nuvarande Yngvessons (fd.Roger Forsbergs), där har bla Emma Olsson döpts. 1931 invigdes lokalen Betania i Gottne.

1939 lokal i Fälltjäl där gruppen var en utpost men fungerade ganska självständigt med egen ekonomi under överinseende av församlingens revisorer.

1949 Vänner tillhörande betania men boende i solberg bildar egen församling i Solberg efter samråd med Gottne.

1952 lokalen i Gottne renoveras och blir ”omvänd” där ingången och plattformen fick byta plats.

1983 fastigheten hade inköpts i Mellansel och tillbyggnad invigs.

Aktiviteter

Söndagsskola började på 30-talet i Roger Forsbergs fastighet ”Nolibyn”. Hobbyarbeten kom igång på 70-talet och övergick till träffpunkt på 80-talet. Äldres dag i maj månad varje år var första gången 1961.
Dagledigträffar flera gånger per år började 1986.

Missionen i Afrika har varit ett viktigt inslag sedan år 1932 då missionärerna Erland och Ester Dalqvist reste till Tanganyika, de reste även dit 1935. 1946 reste missionärerna Johan och Gunhild Kalén till Tanganyika. 1973 reste missionärerna Thord och Gun Eriksson till Tanzania.

Dessa har något av sina rötter i Gottne området.

Kostnader

På 1930 talet var kassaomslutningen ca 3000 kr och idag rör det sig omkring 500.000 kr.

Övrigt

Namnet betania övergick till Filadelfia år 1965.

Av församlingens totala medlemsantal 167 (1995/1996) utgör Gottne området ca 26 %

Källa: David vohn Ahn