Församlingsdag 2015

Vi var ca 120 stycken som samlades på Prästänget för en uppakt med ett åldersspann från 6 mån upptill 80 år, härligt med en sådan...