Stor uppslutning kring barnen

Det var hela 25 barnledare som under torsdagen den 8/1 samlades på EFS för att diskutera och få information om korsdraget. En handfull personer tog på sig att vara växthusledare, vilket innebär att de kommer att vara på i stort sett varje samling under terminen. Andra närvarande skrev upp sig på uppgifter som bland annat har med administration, incheckning och drama att göra.

Korsdraget är ett färdigt material som är hämtat från Promiseland och är anpassat för barn från fem år och uppåt. Det kommer att finnas ålderindelade grupper:

5-7 år
8-10 år och
11 år och uppåt.

Yngre barn får komma i förälders eller annan vuxens sällskap.

Korsdraget kör igång fredagen den 30 jan och kommer att vara på fredagar kl. 17.30-19.00.

Anders Yngvesson