Tanzania-Projekt

Jag har delaktig i ett utlands-projekt på EFS i Örnsköldsvik. Min uppgift har varit att hjälpa dom att göra en hemsida. Ni kan följa deras förberedelser och de ska även rapportera direkt på hemsidan från Tanzania.

/Hubbe.