Gudstjänst 25 april

Herren är min Herde !

Vi rår inte om oss själva, betalningen är given !
Vad blir konsekvensen?

Filadelfia kören sjunger om Jesus.KörledarenLyssnare