Gudstjänst 9 maj

Johannes 15:11-17
Vers 12 ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”
Detta är grundförutsättningen för att världen ska tro (väckelse) för hur ska de kunna tro om de inte ser vår kärlek?
Detta befaller jag er:att ni skall älska varandra. vers 17

Skönsång

Vers 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall fader ge er vad ni än ber honom i mitt namn.

Hur ska vi älska?
1 Be om Guds kärlek i ditt hjärta
2 Be om Guds kärlek för den du har svårt för
3 Låt kärleken bli handling, visa din kärlek