Klotmentor

Vad är en klotmentor? Bowlinglärare kanske?

Nej det är en lovsångsledarledare!

KLOT = Kom Låt Oss Tillbe
KLOT är ett lovsångsnätverk som främst stöttar lovsångsteam med mentorer. De erbjuder gratis noter till en skiva åt de som går med i nätverket.

http://www.klot.just.nu/