Frågor till Kurt Enberg


I detta reportage får vi möta Kurt Enberg, präst i Mo församling.


Först fem snabba frågor:

1. Fjäll eller hav?
-Hav
2. Flyg eller tåg?
-Flyg, än så länge. När vi får tillgång till Botniabanan åker jag gärna tåg.
3. Chips eller godis?
-Godis. Helst mörk choklad.
4. Ordning eller kaos?
-Ordning. Fast ”kaos är granne med Gud” som bl a Stagnelius uttryckt det.
5. ÖA eller Aftonbladet?
-ÖA och DN känns som en bra kombination.


Vad tycker du om det utökade samarbetet mellan kyrkorna i Gottne?

Vad jag förstår verkar det fungera bra. Det verkar väldigt klokt att samsas om lokal. I kristenheten finns en risk att binda alldeles för mycket av ekonomiska resurser och annan kraft till att hålla igång kyrkobyggnader.
När det gäller samfundens olika profiler tror jag det är viktigt att vara tillåtande, att kunna glädjas över olikheterna och mångfalden. Om det blir en känsla av att man måste anpassa sig alltför mycket till varandra finns risken att man tappar kraft i engagemanget.
Är man trygg i sin tradition och kristna identitet tror jag man kan möta andra traditioner med öppenhet och urskiljning. Därför är det viktigt för de olika samfunden att kunna visa på sin profil och sitt andliga arv och förankra det hos sina medlemmar.
Vet man inte riktigt var man hör hemma andligt kan det bli så att man är trygg bara när man möter en slags huvudfåra i gudstjänstliv och mötesformer. Det kan bli lite torftigt. Då sker inte heller den nödvändiga fördjupningen som vi behöver för vårt andliga liv.


Vilken roll har Svenska kyrkan i det samarbetet?

Vi gläds över möjligheten att få samverka i gudstjänstliv, barn- och ungdomsarbete.
När det gäller gudstjänster och övrig verksamhet är väl Svenska kyrkans bidrag inte alltför avvikande från EFS och frikyrkorna i den lågkyrkliga tradition som präglar vår bygd. Svenska Kyrkan behöver också det engagemang som finns hos folket i Gottne. Om Svenska kyrkan ska ha någon framtid i Gottne och hela Mo församling behövs det frivilliga insatser. För att de gudstjänster Svenska Kyrkan har i Gottne ska fungera behövs delaktighet med dem som besöker gudstjänsten. Jag är mycket tacksam för att EFS ser sin roll att bidra med olika moment vid dessa gudstjänster. Jag är också oerhört glad över att medlemmar från frikyrkorna kommer i stort antal till dessa gudstjänster.

Frågor: Anders Yngvesson
Svar: Kurt Enberg