EFS Föreningsmöte

Inledningsord av Anders

”Tack för ert stöd” från EFS missionsföreståndare Anders Sjöberg

2 Petr. 3

…framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: Hur blir det med löftet om hans ankomst?…

Välkommen Mats och Margareta !

Nya medlemmar i EFS Gottne

Anders Yngvesson, ny ordförande för EFS Gottne

Gammal fd.ordförande ;-)

Roger Forsberg överlämnde sin pärm och klubba till Anders Yngvesson med önskan om Guds välsignelse.

Sekreterare i samspråk

Avgående Elionor Landgren och tillträdande sekr. Sara Yngvesson.(får hon goda råd månne?)

Glada barn

Gammal och ung