Vad tycker Du?

Här kommer resultaten från de frågor som vi haft här på hemsidan år 2004, vilket kan vara intressant att läsa.

v.33 – Har det varit en bra sommar?
Ja: 75%
Nej: 25%
Antal svar: 4

v.34 – Påverkar din tro ditt sätt att leva?
Ja: 100%
Nej: 0%
Antal svar: 5

v.35 – Tror du att förbön kan bota sjuka?
Ja: 71%
Nej: 29%
Antal svar: 7

v.36 – Hur ofta läser du Bibeln?
Varje dag: 17%
Varje vecka: 17%
Mer sällan: 67%
Antal svar: 6

v.37 – Är det tråkigt att gå i kyrkan?
Ja: 12%
Nej: 88%
Antal svar: 8

v.38 – Är Jesus Enda vägen til Gud?
Ja: 100%
Nej: 0%
Antal svar: 7

v.39 – Är det bra med ekumenik?
Ja: 100%
Nej: 0%
Antal svar: 7

v.40 – Är du rädd för att dö?
Ja: 23%
Nej: 69%
Vet ej: 8%
Antal svar: 13

v.41 – Är familjen viktig för dig?
Ja: 94%
Nej: 6%
Antal svar: 17

v.42 – Skulle du fly om du var förföljd för din tro?
Ja: 11%
Nej: 33%
Vet ej: 56%
Antal svar: 17

v.43 – Tror du på ett liv efter detta?
Ja: 91%
Nej: 9%
Antal svar: 11

v.44 – Talas det för lite om himlen i våra kyrkor idag?
Ja: 75%
Nej: 25%
Antal svar: 8

v.45 – Är det viktigt för dig vilket samfund du tillhör?
Ja: 50%
Nej: 50%
Antal svar: 10

v.46 – Är Sveriges kristna apatiska?
Ja: 60%
Nej: 40%
Antal svar: 5

v.47 – Är det svårt att vara en kristen idag?
Ja: 44%
Nej: 56%
Vet ej: 0%
Antal svar: 9

v.48 – Har du handlat några julklappar än?
Ja: 50%
Nej: 50%
Antal svar: 14

v.49 – Tänker du på varför vi firar jul?
Ja: 100%
Nej: 0%
Antal svar: 9

Sammanställt av Martin Carlsén