Föreningsmöte

Nya medlemmar hälsas välkommen av EFS ordf. Anders Yngvesson

Per-Olov och Carina Söderström med familj.
Mycket varmt välkommen!

Fikatime

I glada vänners lag

Greger Larsson EFS distrikts föreståndare

Greger höll studium om Andens gåvor

Foto:Roger Forsberg