Möte vid badet

Sara inleder
Tema:kläder
Gal 3:27 Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

”Nyexad” kantor leder sången

Aktörerna svidar om

Fel kläder

Vid badets utescen

Efter Gudstjänsten hade Gottnebygdens Samhällsförening invigning av Byastugan med bakugn.

Gottne Byamän bjöd på fika i Föreningsgården