Församlings och familjekväll i Gottne 10/9

…med Per Axelsson från Söderhamn.

Utifrån texten om när Jesus som tolvåring stannar kvar i Jerusalem (Luk. 2:41-52) talade Per Axelsson om ”Familjen och Bibeln”.

Per berättade om sina erfarenheter och minnen från den församling han växte upp i som liten… bl a minnen av olika vuxna vars karaktärer etsat sig fast i minnet… det ena minnet mer dråpligt än den andra.
Det är viktigt att vi ser barnen… att varje människa blir sedd och bemött på ett bra sätt. Vid en undersökning inom handeln visade det sig att den viktigaste orsaken till att man bytte butik var att man blivit illa bemött (hela 70%) – kanske kan den erfarenheten överföras till våra församlingars verksamhet. Det är också viktigt att barnen gör egna andliga upplevelser – ”Låt barnen komma till mig” sa Jesus. I femte moseboken (5 Mos. 6:4-9) uppmanas vi att lägga Guds ord på hjärtat och att inpränta dem i våra barn. Det är viktigt att vi själva tar till oss Guds ord, att vi får smak för det och för det vidare till våra barn.
Per läste till sist en dikt om en livaktig pojke med en enorm potential… dikten slutade med frågan ”Vem får ta hand om denna låga?”

Mötet avslutades med gemenskap kring kaffe, saft och smörgås…

Text och bild: Teodor Nimmersjö