Bilder från gudstjänst 16/10

Söndagens tema var samhällsansvar. ”Kyrkan har en uppgift att föra de svagas talan”, menade Kenneth Lindmark i predikan. I gudstjänsten döptes Nils Yngvesson av sin morfar. Sjöng gjorde Ingemar Yngvesson ackompanjerad av Cecilia Yngvesson samt Anders Yngvesson. Kantor var Johanna Eriksson.

text: Anders Yngvesson
foto: Emelia Nilsson