Ett angenämt problem

På många av gudstjänsterna i Bönhuset är det många barn med som mötesdeltagare. Detta är något som är mycket positivt. När många barn befinner sig på ett och samma ställe blir det lätt mycket spring och stoj om de inte får tydliga riktlinjer. En del äldre, men även yngre har haft svårt att tillgodogöra sig det som sägs från predikstolen. Detta är ett problem.

Vi i samarbetsgruppen vill nu att vi hjälps åt för att göra gudstjänstbesöken en så trivsam upplevelse som möjligt för stora och små.

Därför kallas föräldrar till ett föräldrarådslag, där vi kan diskutera vilken möteskultur vi vill ge våra barn. Vid detta tillfälle kan även frågan om barnpassning under gudstjänster tas upp om det finns önskemål och engagemang.

När? Onsdag 4/1 kl. 17.30

Med vänlig hälsning
Samarbetsgruppen
gm Anders Yngvesson