Sånger i Advent

Efter inledningsord av Lennart Holmner sjöng allianskören under ledning av Evy Jonsson

Hosianna Davids Son !!

Birgitta Blomkvist predikade bla. om att vi är trygga i Guds Hand oavsett hur omständigheterna är.

Birgitta Blomkvist sa bl.a. att vi är trygga i Guds hand oavsett omständigheterna

Drygt 100 personer firade 2:a Advent

Ljudkillarna spelade in för närradiosändning vilket sker söndagen 11:e kl 18.00

Sen blev det dags för gemenskapsfika

Alla profetior står där för att undervisa oss. Rom 15:4
Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga. Rom 15:5
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er. Rom 15:7
Räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Luk 21:28

Text och bild Roger F.