Årsmöte för EFS Gottne

Ordförande hälsade alla välkommna (med Rosenius stöd i ryggen);-)
Vi sjöng unisont psalm 180, Var dag har en sällsam gåva en strålande möjlighet…

Parentation hölls över Göta Mårtensson som avlidit under året.
Johanna höll andakt om kallelsen.
Förlåtelsen finns i vardagen, mitt i det vanliga finns Gud.
Godheten kan i samarbete med Gud övervinna onskan.
Alla är vi kallade att tjäna Gud och människor och den enskildes behov.

Unisont sjöngs psalm 249;
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på! Allt ju
vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då? …

Förhandlingar vidtogs med livligt deltagande av de närvarande

Presidiet

Vi valde funktionärer för kommande år. Gick igenom verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för EFS, Bönhusets och Eku rådets kassa.Budget antogs för 2006 med en omslutning på 252000:- vilket innebär ett gåvomedelsbehov av drygt 500:-i månaden/medlem.

Årsmötet beslöt att även i år ha påsksupé och missiondag.
Beslöt att ha ett beslutande föreningsmöte i februari där formellt beslut om att skänka 1/3 av EFS lokalen till vardera Betel och Filadelfia ska tas.
Som alltid är det GUD som all ära ska ha för allt positivt som vi till äventyrs har försökt förmedla. Vi ber om ödmjukhet, visdom och järvhet att gå vidare i Guds fotspår.
Avslutade med Anders Frostensson´psalm 61, Lågorna är många ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus…

I morgon söndag 29 jan kl 11.00 blir det en spännande Korsdragsgudstjänst!!!!!
Välkommen