Besök från Ullånger fredag 7/4

Jag och många med mig hade förmånen att få vara med på ett härligt ungdomsmöte i ett fullsatt bönhus fredagen den 7 april.

Bland gästerna från Ullånger, vilka ansvarade för hela mötet, fanns
Lina som i början slog an tonen av förväntan som sedan gick som en röd tråd genom hela mötet.

Ledsagade oss i lovsång och tillbedjan gjorde Emmy, Joel E, Jonas, Daniel och Samuel som sjöng och spelade.

Ett gripande drama framfördes av Avolina, Joel G, Lisette, Alicia och Frida som till musik men utan ord berättade om helandet i Gud. Han gör vårt hjärta helt och hjälper oss att kasta de masker som vi har för att dölja vårt inre.

Frida predikade sedan om att Gud har skapat oss till sina avbilder. Han kan också hjälpa oss att göra något stort av de gåvor som han har gett oss. Vi bör fokuserar på det vi är bra på och lita på Gud.

I slutet av mötet gavs möjlighet till förbön. Mötet avslutades sedan med kaffe och smörgås…

Foto, text och layout: Teodor Nimmersjö