Ledarfest för Bönhusets barn och ungdomsledare!

Det vill säga ledare för Liten och Stor, Korsdraget, Scout och Ungdomscafé + Filadelfias alla barnledare.

Kom och ät en tacolåda, kaffe och kaka.
Måndag den 8 maj
kl. 18.00 på Bönhuset
Anmölningslita finns på Bönhuset.

Välkommen! /Sara, Tarja, Carina