Dop vid torpet

Ett åttiotal gudstjänstbesökare slöt upp vid Kallins torp. Fride Gustavsson predikade och döpte barnbarnet Samuel. Familjen Gustavsson bjöd på vackra sånger och Gunilla serverade gott fika, allra sist!

Text och foto av Sara Yngvesson