Gudstjänst söndagen den 1 april 2007

Gudstjänsten denna palmsöndag då Anton var mötesledare var planerad och ledd av ungdomarna… Det klarade de fint som vanligt.

Lovsångsteamet – Joel, Magdalena och Anders – sjöng och ledde oss i lovsången.

Maud predikade om hur Gud identifierat sig med oss människor genom att Jesus blev människa. Jesus fullföljde sitt uppdrag här på jorden – genom att ge sitt liv till lösen för oss. I honom har vi därför nått vår fullhet (Kol 2:10). Vi får besvara hans initiativ till kontakt och bli hans lärjungar…

Vi fick också lyssna till sången ”Nåd över allt förnuft” sjungen av Sofie vid pianot.

Alice ledde oss därefter genom åminnelsestunden med nattvardsgång.

Som avslutning på Gudstjänsten sjöng vi lovsångerna ”Du vet väl om att du är värdefull” och ”Du omsluter mig på alla sidor”…

Ungdomarna serverade sedan fika.

Text och foto: Teodor Nimmersjö