Midsommarmöte i Storborgaren den 24 juni -07

Gudstjänst i Storborgaren hör midsommarhelgen till – en tradition sedan många år…

Denna sköna söndag med härligt sommarväder bjöds det på gospelmusik framförd av kören Björna gospel. De sjöng bl a ”Sheppard of my soul”, ”If we believe in God’s creation” och ”Who knows but you Lord”.

Daniel inledde mötet med ett ord från Daniels bok – ”Åt honom gavs makt, ära och herravälde…” (Dan 7:14)

Lennart predikade om Johannes döparen – ”Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes.” (Joh 1:6).
Johannes vittnade om vem Jesus var. ”Se Guds lamm som tager bort världens synd” sa Johannes när han såg Jesus komma. Johannes levde för nå’nting större än sig själv. Din och min uppgift är också att visa vem Jesus är…

Efter mötet bjöds på kaffe och smörgås på altanen eller ute i det gröna…

Foto och Layout: Teodor Nimmersjö