Anundsjömöte

”Anundsjömöte” en Gudstjänst som ambulerar mellan EFS föreningarna i Anundsjö-Gottne

Johanna, Linnea och Fride sjöng för oss

Johnne predikade från uppenbarelseboken, trösteboken som ger hopp och livsmod. Han talade om vad som måste ske den sista tiden.Onskan ,mijöföstörelse, kaos, det måste vara en kamp mellan Gud o djävul.Det uppenbaras en fantastisk seger.
Vad väntar dig.-befriad från kroppen, uppstår i en härlighets kropp, får Guds väsen i sig, Gud blir allt i alla. Äktenskapet är en bild av Gud o människan-Vi är ett.Du är det nya Jerusalem för att du är Guds barn. I slutet kastas onskan i eldsjön så också Helvetet.Guds nåd är evig.
Matt 18 Detta är den seger som övervunnit världen-Vår tro.

Johnne som går i pension under 2007 avtackades tillsammans med sin fru Ingeborg som stått honom bi under åren.
Birger Persson ordf. i Anunsjö kretsråd talade till dem och gav blommor och presenter, ordf. för Bredbyn, Mellansel och Gottne EFS instämde i tacktalet, ;-).

Kenneth Lindmark och Sven-Olov Näslund representerade Anundsjö församling.

För Filadelfia församlingen Gottne-Mellansel talade Lennart Líndblad och överlämnade en blomma.

Mötet avslutades med fika ock gemenskap

Text o bild
Roger Forsberg ”Göttne”