Fortsättning-kök

Allan utför murningsarbeten

Kapning i lilla salen

Golvet läggs

Gips skivor sktuvas i taket

P.A skruvar

Tore, Sven_Erik och Lennart isolerar trapphuset.

Så är det elektrikerns tur.

Drygt 100 meter elrör behövs.

Isolering innan gipsbeklädning.

Fortsättning följer….

RF