Symöte 16 febr

Inga, en av inbjudarna hälsade välkommen med att citera ett ordspråk:”Sörj inte vad du saknar utan gläds åt det du har”

Evy ledde den unisona sången.

Roger inledde med att berätta om Valentin som år 207 e kr. kom till Rom för att stödja de kristna som satt fängslade av den romerske kejsaren Cladius. Alla hjärtans dag firas till minne av sankt valentin som var biskop i nuv. Terni, i Italien.
Hos Gud klappar det röda hjärtat för människan- med både kärlek och smärta.
Sen bjöds vi på Alla hjärtans dags godis i bänkarna.

Sofia Näslund och hennes mamma ”Nanne” Näslund , sjöng och spelade andras och egenkomponerad musik.
”Halleluja det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på ibland….”

Hans Eriksson talade om ”lagträl eller son”
Hur nalkas vi Gud ?
Genom lagen eller nåden?
Vi kan inte blidka Gud med goda gärningar – vi står ändå i skuld till Gud, därför blev Gud tvungen att sända jesus som betalade för oss genom att dö som en simpel förbrytare.
Ef 2:10, Av nåd är ni frälsta och inte av er själva…

Vid rasten fick vi hämta fikat längst bak i salen och sitta i bänkarna eftersom köket renoveras.