Symöte med lägereko

Lägerdeltagarna berättade lite om vad som varit det bästa med Patrullriks i Mjösjöliden. Tillsammans sjöng de också två lägersånger. Så här löd en av sångerna:

”Vi är på väg mot samma mål. Vi söker efter samma stig. Om vår väg är mörk, om vi vilse går har han lovat oss. Att han leder oss rätt.”

I Bönhuset fanns det både barn, medelålders och äldre besökare denna kväll.

Här sjunger ”Patrullrikskören”.

Foto o text: Yngvesson