Ledarfest för Mittnorrlands kustområde

Greger Larsson

Deltagarna bjöds på mat

Yvonne försöker dölja hur mycket hon tar för sig! 😉

Ledartrojkan

Roger F