Nyhetsbrev från Kristina & Rebecka

Vi vill börja med att tacka er för ert stöd och för era böner. Vi är väldigt tacksamma för att ni är med oss under vårt år i Mpongwe, Zambia. Vi har nu varit i Mpongwe två och en halv månad och börjar känna oss som hemma här. Mpongwe är en liten by där missionsstationen utgör en stor del. Förövrigt finns en liten marknad, några små affärsstånd, några kommunala kontor, ett postkontor och en mycket liten polisstation. Vi bor i MBA:s pensionat mitt på missionsstationen, i ett litet runt hus.

Mpongwe Baptist Association (MBA) heter samfundet vi arbetar för och som driver missionsstationen. Samfundet består av 163 kyrkor, ett sjukhus, en verkstad och ett pensionat. MBA:s kyrkor finns i huvudsak i Mpongwedistriktet och dess sjukhus är ett av två sjukhus i distriktet.

MBA bad oss till en början att göra en undersökning om kvinnors situation i Mpongwedistriktet. Denna undersökning skulle delvis användas till en projektansökan till Sida och delvis vara ett underlag för kommande arbete för att stärka kvinnan på olika sätt. Detta har vi ägnat våra första månader åt. Vi har intervjuat grupper av kvinnor om deras vardag, tagit kontakt med olika kontor och andra som jobbar med genusfrågor och letat relevant statistik. Vi har sedan utifrån detta sammanställt en analys och ett beskrivande dokument. Arbetet har varit mycket lärorikt och givande, om än ibland påfrestande på olika sätt. Till en början kändes arbetet stort och diffust och det var inte helt lätt att veta hur vi skulle ta oss an uppgiften. Med tiden har vi dock fått större kunskap och förståelse kring de frågor vi jobbar med och vem vi kan kontakta vilket underlättat när vi planerat arbetet.

MBA har en önskan om att kunna starta upp ett arbete genom kyrkorna för några av de många föräldralösa barnen i området. Vår nästa uppgift kommer därför att bli att hjälpa MBA med förarbetet inför detta. Vi håller nu på att söka Zambiska medhjälpare i detta arbete för att de sedan ska kunna fortsätta att driva projektet framåt.

Under vår tid i Mpongwe har vi fått träffa många människor som inspirerat och uppmuntrat oss. Ett sådant tillfälle var när vi träffade en grupp änkor som har fått låna lite pengar och tillsammans börjat odla majs för att ekonomiskt kunna stöda de fattiga i församlingarna. Vi fick möjligheten att följa med några av dem till fältet och även delta i en konferens för änkor. Deras engagemang och vilja att påverka det samhälle de lever i trots deras egna utsatta situation var verkligen inspirerande att ta del av.

Vi har många tacksägelse ämnen men några vi vill särskilt nämna i detta nyhetsbrev är: att det hittills gått bra med vår ansökan om arbetstillstånd som nu är under handläggning, att vår relation till varandra fungerar så bra, att vi trivs i vårt hus och i Mpongwe, det varma mottagandet vi fått, Guds ledning i vårt arbete och att vi båda är friska. Några saker ni gärna får be för är vårt fortsatta arbete med de föräldralösa barnen, att vi ska hitta rätt människor att samarbeta med, säkerheten på missionen då det varit flera inbrott nyligen och att vi ska lära känna zambier i vår egen ålder.
Tack att ni fortsättningsvis tänker och ber för oss!

Hälsningar/Kristina & Rebecka