Ekumenisk årshögtid

Anders hälsade välkommen till denna gemensamma ekumeniska årshögtid

Gud är med i de nya året

Pingstpastorn predikade

Två pastorer tog upp kollekten medan prästen förberedde nattvarden.

Vi bad också för barn o ungdomsledare,styrelser och övriga funktionärer.
En bra start inför årets arbetsuppgifter i Guds tjänst.

RF