Evangeliernas trovärdighet

En helg omkring evangeliernas trovärdighet med början i Bönhuset och avslutning iEFS Mellansel,ett sammarrangemang.Jonas tog oss med på upptäcksfärd i bibelns värld.
Ordet bibel kommer från grekiskans”biblia” som betyder böcker. Under medeltiden sa man ”böckernas bok” som benämning, troligen från latinets ”liber librorum” som betyder ”boken som innehåller böcker” därför har man uppfattat bibeln som en bok istället för en bok med många böcker,bibeln skrevs under en tidsperiod av 1400 år men trots den långa perioden så hittar vi en tydlig röd tråd från första uppslaget till uppenbarelsens näst sista kapitel. 1 mos 1:1 ”i begynnelsen skapade Gud himmel och jord” och upp. 21:1-Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta”.

Samtida vittnen

Vi sjunger Guds lov.

Tron på Kristus är central.
En tro på att Gud har skapat allt som vi ser omkring oss i skapelsen.
En tro på att människan ställde till det på ett sånt sätt att vi inte kunde umgås med Gud.
En tro på att Jesus Kristus blev människa för att vi åter skulle kunna umgås med Gud och en tro på att en dag så kommer vi åter få se himlen och jorden i dess fulla glans som det var tänkt.
Bibeln är den enda bok som kan förvandla ett liv i grunden, på djupet, en bok där var och en kan läsa och möta Gud själv i ORDET.
Guds ord är levande och kraftigt!

3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 4 Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.
1 Joh 1:3,4
Det finns ett sätt att testa om man kan möta Gud i den bok som är världens mest sålda bok, och det är genom att öppna den och börja läsa.
RF