Värmepump

Elpannan ska kastas ut.

När många hjälps åt går det bra.

Värmepumpen på plats

Här körs pumpen igång och fylls med vätska.

Vi har halverat elkostnaden dec-09 och jan 2010
De gula staplarna till höger i bild är dec-09 och jan-10
Dec 2008 förbrukning 6705 kwh
Dec 2009 förbrukning 3439 kwh
Jan 2009 förbrukning 7281 kwh
Jan 2010 förbrukning 3556 kwh
Kostnad t om jan 2010 är 108 105 kr
Tack alla som jobbat och därmed tjänade in c:a 150 000 i arbetskostnad
Nu får vi mer pengar som vi kan lägga på annat som är viktigare.
RF