Ekumenisk Årshögtid

Högtiden började med bildspel från året som gått.

En scout är alltid redo,också med evangeliet.

Vi avslutade mötet med Herrens heliga nattvard.

Text o bild Roger f