Sommarmöte Forsbergs Torp

Vi var ett åttiotal som samlats vid
Forsbergs torp på Berget.
Predikan handlade om efterföljelse.
Vilken väg följer vi?

Sång och musik fick vi av mor med söner