Vad händer med att bilda EN församling?

Vad händer i Anundsjö-Gottne angående att bilda en församling?

Framtidsgruppen är utsedda av Betels och Filadelfias församlingar samt EFS missionsförening.
Den har till uppgift att arbeta med frågor angående att bilda EN församling.
Gruppen använder materialet ”Att tänka på vid samgående mellan församlingar”.
Den beskriver vad församlingskonstitutionen bör innehålla.
-Församlingens grund som uttrycker vad församlingen är
-Församlingsordning, som beskriver grund, uppgift, inriktning och liv
-Stadgar, de reglerar de juridiska frågorna som ger ramar med inte detaljregler

I gruppen finns representanter från Betel: Lars-Erik Carlsèn, Gudrun Lindkvist, Maria Lindkvist.
Från EFS: Jonas Byström, Allan Forsberg, Roger Forsberg.
Från Filadelfia: Alice Lindblad, Christer Westman, Karin Öberg.

Arbetet har hållit på sedan 2010-16-12

Gruppen har samtalat om vad man bör tänka på i processen med att bilda en församling, det är mycket att fundera över så det blir så bra som möjligt för både Gud och ALLA människor.
Till hjälp finns material från liknande processer och församlingskonsulter som arbetat med sådana frågor, även kontakter med våra samfund för råd och hjälp har nyttjats.
Gruppen har arbetat med; hur det ser ut idag i våra församlingar/förening, vi har tittat på skattebestämmelserna, medlemskap i våra samfund, församlingsordning; nattvard, dop, medlemskap i ”framtidskyrkan”, mm. vi funderar på vad de olika orden innebär och hur det kan tillämpas och formuleras utifrån vårt arbete. På senaste träffen samtalade vi om diakoni, församlingens delaktighet och inflytande i arbetet, äldste/församlingsledning, barn & ungdomsarbete och församlingens grund.
Kom gärna med frågor och synpunkter till Framtidsgruppens medlemmar !

Nästa träff är den 12 december och då går vi igenom stadgarna.

Med vädjan om din förbön

Framtidsgruppen