Ekumeniskt årshögtid

Vi hälsades välkomna!

Det passar att tacka Gud för året som varit och det kommande, vi är aldrig ensamma.

Vår pastor, Jonas illustrerade Jesu dop.

16.Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se,då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.
17. Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»Matteus, 3

Sedan var Jesus redo för sin gärning för oss.

Högtiden avslutades med nattvard.
”Kristi lekamen för dig utgiven”

Bild o text
Roger