Ge för livet 2012- En succé!

Lördagen den 13/10 var det dags för ”Ge för livet”- 2012. En MissionsGudstjänst som äger rum varje höst på Bönhuset. Lördagen blev en Succé! Mer om det lite senare.

Detta år gick de insamlade pengarna till Barnhemmet ”Place of restoration” i Sydafrika. Susanne Kristoffersson, som  jobbade där för några år sedan och idag är Föreståndare på NBC (Gottnes secondhand butik), var på plats och informerade om barnhemmet. Centret ”Place of Restoration” jobbar efter ett koncept som de själva har utvecklat: ”Give a child a family”. Tanken är att ensamma och övergivna barn inte ska vårdas på institution utan i så hemlika miljöer som möjligt.

Familjen Lindqvists- Etiopien resa

Bo & Maria Lindqvist med familj från Östansjö gjorde en resa till Etiopien runt årskiftet 2011/12. De besökte bland annat en skola i Gute som Nolaskogs biståndscenter (NBC) i Gottne varit med och finansierat. Skolan har ca 2000 elever. Familjen Lindqvist hade den stora äran att få vara med på invigningen av skolans tredje byggnad. Läs även på NBC:s hemsida: http://www.nbcgottne.se

Bo & Maria Lindqvist berättar intressant samt visar bild & film från deras Etiopien resa.

Delar av familjen Lindqvist bjöd på sång under kvällen.
Maria, Isabelle & Linnea Lindqvist bjöd på sång under kvällen.

Bönhuset fullsatt- Rik insamling!

Bönhuset var  näst intill fullsatt under Lördagskvällen vilket gav en rik kollekt. Kvällen avslutades dessutom med stor kakbuffè samt ett lotteri med ett flertal vinster. Alla vinster skänkta av såväl privatpersoner som företag. De insamlade pengarna från kollekt, fika och lotteriförsäljning går till Place of restoration. Den totala summan uppgick till hela 13788 kronor!

 

Kakbuffé

Ett stort tack till alla som kom & till alla som på ett eller annat sätt bidragit till denna succékväll!