OBS! INSTÄLLD Gudstjänst på bönhuset söndagen den 23 december

Gudstjänsten den 23 dec kl 11.00 på bönhuset i Gottne är INSTÄLLD!
Förslag på andra Gudstjänster:
-23 dec kl 18.00 Julmusik, i Mo Kyrka, Sara och Lina Persson, Jonathan Wåhlstedth, andakt Kerstin Evertsson .
-24 dec kl 11,00 EFS Mellansel i samarbete med Filadelfia, Samling kring krubban, Juloffer.
-24 dec kl 23.30,  Mo kyrka, Julnattsgudstjänst Oh, Holy Night, ett fint sätt av avrunda julaftonens firande. Förutom Stefan Holmström och Marie Hörnell finns också Peter Persman på plats och delar sina tankar kring julens budskap.
-26 dec kl 11.00 Gudstjänst Bönhuset, Anton Johnsson och sång av Rewind.
-30 dec kl 11.00 Bönhuset Gottne, Gemensam Årshögtid, Christer Westman, Kerstin Evertsson.
En önskan  till er alla om en fridfull jul