VAR MED OCH PROTESTERA!

1. Skolverket slår fast att adventssamlingar och skolavslutningar får genomföras i kyrkan endast om de saknar religiöst innehåll. Rektorernas uppgift är att kontrollera präster och andra kyrkliga företrädare.

När den nya skollagen får sådana konsekvenser måste den ändras. Vi kräver att våra politiker i regering och riksdag tar ett snabbt initiativ till att skriva om och förtydliga lagen. Samlingar i kyrkan måste få utgå från den kristna tron. OBS! Stoppdatum för detta upprop är den 17 dec.  Gå in på Dagens hemsida och skriv på  http://www.dagen.se/adventsuppropet/  Det finns även protestlistor utlagda på bönhuset