När ni ber och fastar…

Bön och fasta
Vi vill gå in i det nya året med mer bön och fasta för att få se mer av Guds kraft i våra liv och vårt arbete, och utlyser därför en gemensam 40 dagars fasteperiod från 13 februari fram till Påsk för vårt område Anundsjö och Gottne.

Jesus säger följande i Matteus 6:1-18 :
När du ger… då skall din fader som ser i det fördolda, belöna dig.

När du ber… då skall din fader som ser i det fördolda, belöna dig.

När du fastar… då skall din fader som ser i det fördolda, belöna dig.

Jesus talar tydligt om att ge, be och fasta. Vi tror också att det finns en hemlighet med att ge, be och fasta, och vi längtar efter att komma närmare Gud och erfara mer av Hans verk i Kristi kropp, i vår gemenskap, i våra liv och i vårt land.
Hoppas att du vill delta tillsammans med oss.

Vi fastar från morgon till kväll. Drick vatten, te, buljong eller det som passar dig. Gud ger dig kraft för hela dagen. Fastan kan avslutas kl 18.00 eller hålla på längre om du tycker det.

Förslag på böner:
Tacka och lovsjung Gud.
Bed för familj, grannar och vänner.
Bed för församlingen.
Bed för vår bygd.
Bed för landet.
Bed för styrande.

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skll vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall  ni få allt det andra också.
(Matt 6:31-33)