GE FÖR LIVET!

Lör 26 okt 18.00 i Framtidskyrkan Gottne

Talare: Tord Eriksson Sång: Carina Norberg Carina Söderström och Sara Yngvesson

Stort kaffekalas med lotterier.  All behållning går till Place of Restoration Sydafrika.

Se länk http: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bwdtm8rOB04

Place of Restoration

Verkar i Sydafrika och är engagerad för att hjälpa barn och mödrar som blivit utsatta för olika former av övergrepp. Flera av dem har hiv/aids och många barn är föräldralösa.

 

Centret ”Place of Restoration” arbetar efter ett koncept som de själva har utvecklat: ”Give a Child a Family”. Tanken är att ensamma och övergivna barn inte ska vårdas på institution utan i så hemlika miljöer som möjligt. Därför söker ”Place of Restoration” aktivt fosterföräldrar som utbildas för sin uppgift och efter att barnen placerats i fosterhem är man noga med uppföljning och återkommande kontakt.

Familjerna får också hjälp med mikrofinanser eller annat stöd för att förbättra sin ekonomi och självständighet. Familjerna får även information och utbildning om hiv/aids.

Konceptet ”Give a Child a Family” har rönt stort intresse både i Sydafrika och flera andra afrikanska länder och ses som ett relevant sätt att möta problemen i aidsepidemins spår. Både myndigheter och enskilda organisationer i andra länder planerar nu att använda konceptet.