PÅSKDRAMA DROG FULLT HUS

Vid två tillfällen fylldes Bönhuset i Gottne med folk som ville se det påskdrama som Framtidskyrkan hade förberett. Påskdramat skildrade Jesu sista dagar, hans död och uppståndelse. Det började med palmsöndagen då barnen sjöng för fullt: Hosianna, Davids son. Både äldre och yngre gestaltade de olika bibelpersonerna. Varje scen varvades med olika sånger. Tidsenliga kläder var uppsydda för tillfället. Ridåer som föreställde de olika platserna gjorde det ännu mer verkligt. Många av Framtidskyrkans medlemmar var engagerade på olika sätt. Att kunna göra ett sådant här drama tillsammans stärker gemenskapen. Men det allra viktigaste är att få ut det kristna budskapet om Jesu lidande på korset och hans uppståndelse. Dramat avslutade med att vi tillsammans sjöng psalmen: ”Dina händer är fulla av blommor, vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns ej där och hans grav är tom”. Under sången delade barnen ut påskliljor till åhörarna. Sedan fortsatte gemenskapen runt kaffeborden.
/Sylvia Silverdahl